…επιστρέφει     στην     πόλη     μας,     την Κόρινθο,    το    event    που    ενώνει    την ιστορία       με       το       μεγαλείο       των πολεμικών    τεχνών.    Οι    μαχητές    θα συμμετέχουν    σε    επίλεκτους    αγώνες      σε   οκτάγωνο   κλουβί,   προσδοκωντας να    χαράξουν    το    στίγμα    τους    στη μνήμη του χρόνου.
Καλωσορίσατε   στο   επίσημο   website   του   Corinthian   PRO MMA!   Πρόκειται   για   εκδήλωση   επίλεκτων   αγώνων   MMA   ή Μικτών   Πολεμικών   Τεχνών   εξ`   ολοκλήρου   σε   οκτάγωνο κλουβί,    που    προστέθηκε    στον    «χάρτη»    των    μεικτών πολεμικών τεχνών στην Κόρινθο.
More Info
© Copyright CPMMA.gr 2024

Welcome

BUY e-Ticket BUY e-Ticket BUY PayPerView BUY PayPerView MARCH 24 2024 despina_PR & Events SA
Καλωσορίσατε    στο    επίσημο    website    του    Corinthian    PRO    MMA! Πρόκειται     για     εκδήλωση     επίλεκτων     αγώνων     MMA     ή     Μικτών Πολεμικών    Τεχνών    εξ`    ολοκλήρου    σε    οκτάγωνο    κλουβί,    που προστέθηκε    στον    «χάρτη»    των    μεικτών    πολεμικών    τεχνών    στην Κόρινθο.
…επιστρέφει   στην   πόλη   μας,   την   Κόρινθο,   το   event   που ενώνει    την    ιστορία    με    το    μεγαλείο    των    πολεμικών τεχνών.    Οι    μαχητές    θα    συμμετέχουν    σε    επίλεκτους αγώνες          σε     οκτάγωνο     κλουβί,     προσδοκωντας     να χαράξουν το στίγμα τους στη μνήμη του χρόνου.
More Info More Info
© Copyright CPMMA.gr 2024

Welcome

BUY e-Ticket BUY e-Ticket MARCH 24 2024 BUY PayPerView BUY PayPerView